Strona główna » O nas » Władze
Władze

Władzami Stowarzyszenia PROMNI są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PROMNI, zwoływane rokrocznie, decyduje o kluczowych kwestiach dla naszej działalności. W siedzibie Zespołu PROMNI zamykamy kolejny miniony rok rozliczeniem i sprawozdaniem z działalności, proponujemy działania na następny rok. Odbywa się także dyskusja, w której uczestniczą również goście spoza Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie stanowią wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzą:

 • Jarosław Kalinowski - Prezes
 • Mariusz Suchecki - Wiceprezes
 • Ireneusz Łazarski - Wiceprezes
 • Piotr Grządkowski - Sekretarz
 • Tomasz Kalbarczyk - Skarbnik
 • Gabriela Bąk - członek
 • Filip Mision - członek

Funkcje kontrolne w naszym Stowarzyszeniu pełni Komisja Rewizyjna w której skład wchodzą:

 • Grzegorz Młynarczyk
 • Izabela Lubbe
 • Dorota Drążkiewicz - Wenzel
 • Andrzej Kokot