Stypendia

Stowarzyszenie PROMNI przyznaje stypendia dla wyróżniających się członków zespołu PROMNI oraz studentów i młodych naukowców SGGW.

W porozumieniu z władzami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kierownictwem Zespołu PROMNI wybieramy osoby, które poza studiowaniem znajdują również czas na rozwój osobisty, na działania na rzecz propagowania kultury ludowej, czy też wspierają rozwój wspólnot lokalnych. Ufundowaliśmy już stypendia dla 40 osób. Wśród stypendystów mamy także 2 Polki ze Lwowa działaczki tamtejszego Teatru Ludowego.