Strona główna » Działalność » Kolonie \ Zimowiska
Kolonie - zimowiska

Co roku Stowarzyszenie PROMNI organizuje kolonie dla dzieci z terenów wiejskich. Przy wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferujemy dwutygodniowe turnusy letnie i 10-dniowe turnusy zimowe. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież, których jedno z rodziców/opiekunów uprawnione jest do pełnych świadczeń w KRUS.

W latach 2005 - 2012 zorganizowaliśmy wyjazdy dla prawie 4 tys. dzieci.

Współpracujemy z ośrodkami w nadmorskich miejscowościach - Mrzeżyno, Pogorzelica, Międzywodzie - oraz ośrodkami w górskim Białym Dunajcu i Poroninie.

Zatrudniamy kierowników kolonii, opiekunów oraz nauczycieli. Większość kadry rekrutowana jest z gmin wiejskich, które włączają się w organizację wypoczynku. Korzystamy także z opieki ratowników i przewodników zatrudnianych w miejscu wypoczynku.

Gminy chętne do współpracy prosimy o kontakt.