Stowarzyszenie PROMNI

Stowarzyszenie PROMNI powstało w czerwcu 2004 r. z inicjatywy ok. 30 wychowanków Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.

Postanowiliśmy stworzyć organizację, która pozwoli nam podtrzymywać więzi między kolejnymi pokoleniami Promnych. Pragniemy także dotrzeć do tych, którzy chcieliby odświeżyć kontakty z dawnymi przyjaciółmi oraz do wszystkich, którym działalność Zespołu jest bliska.

Każdy z nas jest fascynatem kultury ludowej i uważa, że należy jej dorobek gromadzić i pomnażać. Dlatego też, angażujemy się w działalność na rzecz polskiego folkloru.

Wielu z nas ma korzenie na polskiej wsi. W ramach Stowarzyszenia pragniemy działać na rzecz środowisk wiejskich.

Mimo, iż nie tańczymy już na scenie, to w duchu wszyscy jesteśmy Promnymi. Zespół PROMNI ukształtował nas na całe życie i zawsze będziemy pielęgnować tradycje naszej wielkiej Promnej rodziny.

Co robimy:

 • organizujemy koncerty, spotkania, prelekcje, wystawy;
 • prowadzimy działalność wydawniczą;
 • współpracujemy z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 • występujemy z wnioskami do właściwych władz, urzędów i instytucji w sprawach związanych z celami działalności Stowarzyszenia;
 • podejmujemy wszelkie inne działania realizujące cele statutowe, gotowi jesteśmy na wszelkie propozycje osób i instytucji.

 

W Białym Dunajcu

 

Solarzowej imie nigdy nie zaginie

Ani na wiyrsycku, ani na dolinie

W dniu 23 kwietnia Zofia Solarzowa zgromadziła wszystkich, którzy ją pamiętają, na promocji książki p.t.: „Życie spełnione: pisma społeczne i literackie". Wprawdzie Zofia Solarzowa odeszła od nas 22 stycznia 1988 roku ale pamięć o niej i jej pracy wiciarskiej jest wciąż żywa wśród mieszkańców Białego Dunajca, a zwłaszcza członków i rodzin Państwowego Zespołu Artystycznego „BIAŁY DUNAJEC", Zespołu „PROMNI"  z Warszawy a także potomków Uniwersytetu Ludowego w Szycach. 

 Na posiady przybyli zacni goście: Jarosław Kalinowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „PROMNI", wychowanek Zofii Solarzowej, Wojciech i Andrzej Solarzowie - synowie Autorki i jednocześnie współautorzy poszerzonego wydania, którzy wraz z Andrzejem Sową opracowali i redagowali tę ważną dla społeczności białodunajeckiej książkę. Ważna dla Dunajcanów, gdyż to głównie o „Skalnych ludziach" i o „Skalnych drogach" wśród Białodunajcanów pisała Zofia Solarzowa. Przyczynek do tej książki włożyła Agata Bentkowska, która opracowała „Słownik Skalnych Ludzi" - opisując w porządku alfabetycznym wszystkich członków zespołu „Biały Dunajec" oraz ich potomstwo, kładąc szczególny nacisk na ich pracę regionalną.

Spotkanie prowadził Wójt Gminy Biały Dunajec, który wraz z Józefą Kolbrecką - Kierowniczką Biblioteki, noszącej imię Zofii Solarzowej, przywitał zebranych gości, a byli wśród nich także:

 • Stanisław Barnaś - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, jako przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, który wsparł organizacyjnie promocję książki Zofii Solarzowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego był Partnerem naszego wydarzenia.
 • Stanisław Pasoń - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Paweł Para - Radny Powiatu Tatrzańskiego
 • Stowarzyszenie „PROMNI"
 • Zespół „MODLNICA" z Bogumiłą Pietrzyk - Prezesem Stowarzyszenia Teatr Regionalny w Krakowie
 • Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierza Wielka
 • Prezes Powiatowego Zarządu PSL w powiecie tatrzańskim - Władysław Ustupski - Kaźmik

Po przywitaniach przedstawiono adres Władysława Kosiniaka Kamysza - Prezesa PSL i Posła na Sejm RP VIII kadencji oraz list gratulacyjny Andrzeja Gędłka - Białodunajcanina z Chicago, byłego Prezesa Związku Podhalan Północnej Ameryki

Po panelu dyskusyjnym, podczas którego był przeczytany referat prof. Anny Mlekodaj, wystąpił Zespół Modlnica a następnie grupa teatralna, złożona z przedstawicieli białodunajeckich zespołów, przedstawiła „Wesele Góralskie"  według scenariusza Bronisława Cudzicha, które wywołało wiele wzruszeń wśród obecnych na promocji członków Państwowego Zespołu Artystycznego „BIAŁY DUNAJEC"

Aby uczcić pamięć tych, co już odeszli na „niebiańskie polany" i tam wraz z Panią Kierownicką patrzą, jak kontynuujemy jej dzieło, żyjący członkowie jej Zespołu zaśpiewali:

Ftorzy s nami byli, to sie pominyni

I my sie miniemy po maluckiej kwili

Wiecny odpocynek rac im dać Panie

A hyr po dziedzinak niek po nik ostanie.

 

 

 

WESELE GÓRALSKIE  w Białym Dunajcu

 

Nagranie WESELE GÓRALSKIE  według scenariusza i w reżyserii Bronisława Cudzicha, powstało w grudniu 1958 roku. Kierownikiem artystycznym nagrania była Zofia Solarzowa a Kierownikiem muzycznym był prof. Józef Titz. z kapelą Jana Cudzicha- Dusy.

Głównym walorem nagrania pt. WESELE GÓRALSKIE, jest oryginalna muzyka i śpiew.  Obok autentycznych pieśni podhalańskich wprowadzono - z konieczności kompozycyjnych - mówioną na tle muzyki prozę oraz pieśni autora scenariusza.

Po niemal 60ciu latach, zespół „Biołodunajcanie" wraca do pierwszego w historii nagrania płytowego. Przeniesione na scenę obrzędy weselne, stroje, przyśpiewki okolicznościowe przenoszą widza w czasy dumnej działalności Zespołu Góralskiego pod kierownictwem Zofii Solarzowej.

Jak pisała Barbara Peszat : Chcąc zobaczyć stare obrzędy i posłuchać jak Podhale śpiewa, trzeba się wybrać na wesele góralskie. (...) Na tę uroczystość wyciąga się ze skrzyń najpiękniejsze stroje. Przy weselnym kołaczu, przy kieliszku i muzyce nieokiełznany temperament góralski znajduje ujście w tańcu, w improwizacji dowcipnych okolicznościowych przyśpiewek. Są również i łzy, którymi Młoda Pani zegna swój wianeczek, przy prastarym obrzędzie oczepin. Miejsce wianeczka zajmuje czepiec i powiększa się grono mężatek. Wszystko to znajduje swój wyraz w obrzędowych śpiewach. Starościny śpiewają wykupując „panią młodą" z rąk drużbów. Śpiewają goście weselni składając prezenty na czepiec i tańcząc z młodą panią. Pieśnią zegna swoją kawalerską przygodę „pan młody", któremu odpina się orle piórko. Potem można zobaczyć tańce solowe chłopców i dziewcząt. Wreszcie przychodzi kolej na zbiorowy taniec męski „zbójnicki", będący kwintesencją junackiej zręczności. Kapela zaś gra bez wytchnienia, z temperamentem, który zwiększa się w miarę napływu datków pieniężnych rzucanych do wnętrza basów. To jest właśnie Podhale!